De waarde van Geo-informatie voor Assetmanagement

Overview Image

Locatie:
Rijkswaterstaat, Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft
Datum:
donderdag 20 juni 2019 16:00 t/m 20:00
Organisatie:
Themagroep West

De waarde van Geo-informatie voor Assetmanagement

In deze bijeenkomst van GIN Themagroep West verkennen een aantal inspirerende sprekers de waarde van Geo-informatie voor Assetmanagement.De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat gebruikt zeer veel Geo-informatie maar ook veel andere Data-sets voor -  onder andere - voorspelbaar onderhoud van haar Assets.  GIN Themagroep West waardeert het zeer dat Rijkswaterstaat voor deze bijeenkomst vergaderfaciliteiten beschikbaar stelt.

Het programma start om 16.00 uur, en wordt om circa 19.45 uur afgesloten met een borrel. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten, een eenvoudige maaltijd is inbegrepen.

De bijeenkomst wordt gehouden bij de Dienst Centrale informatievoorziening van Rijkswaterstaat, Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft. Bij het gebouw is (voldoende) parkeergelegenheid. Komt u met openbaar vervoer, neem dan vanaf station Delft Centraal tramlijn 1 (halte Sadatweg, vervolgens 300 m lopen) of stap uit bij station Delft-Zuid (vervolgens 1800 m lopen)

Aanmelden kan via de GIN-website via de aanmeldknop onderaan het programma. U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding.

Nadere informatie over deze bijeenkomst en de activiteiten van Themagroep West is te verkrijgen via ginwest@geo-info.nl. Wij zien u graag op 20 juni in Delft!

GIN Themagroep West

  • Hennie Genee
  • Wilbold Jongsma
  • Deniz Kilic
  • Ferry van Lieshout
  • Berrie Veenhof

Programma

Welkomstwoord door Roel Luis, adviseur Rijkswaterstaat (tevens oud GIN-bestuurslid)


Van grote datastromen naar waardevolle assetinformatie

Spreker
: Bas van Goor, Adviseur monitoring, Sweco Nederland B.V.

Omschrijving
: Tunnels vormen essentiële onderdelen in het wegennet en dus voor de bereikbaarheid in Nederland. Als beheerder is het daarom van belang om goed zicht te hebben op ‘de gezondheid’ van de tunnel. Faalmechanismen die de gezondheid kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld zetting van de tunnel, deformaties en lekkages. De verzwaring van de dijk bovenop de Kiltunnel, leidt mogelijk tot ongewenste invloed op de tunnel en de effecten moeten daarom goed gevolgd worden. Sweco heeft een mix van geodetische meettechnieken en online sensoren ingezet, om daarmee de beheerder op een begrijpelijke en overzichtelijke manier te kunnen informeren over het optreden van ongewenste veranderingen.


Assetmanagement bij waterschappen: 
Hoeveel geo-informatie heb je nodig?

Spreker: Oscar van Dam
, Objectbeheerder Waterkeringen, Hoogheemraads. van Delfland

Omschrijving
: Waterschappen beheren veel assets: waterkeringen, watergangen, kunstwerken (sluizen, gemalen, stuwen, duikers), waterzuiveringen, groenvoorzieningen (o.a. bomen), gebouwen, etc.. Delfland heeft ruim 90.000 assets! En al deze assets hebben een veelvoud aan kenmerken: type, afmetingen, materiaaleigenschappen, eigendom, etc.
Voor een goede afweging van Kosten-Risico’s-Prestaties - de basis principes voor assetmanagement - heb je diverse metingen (toestandsopnames) nodig, zoals conditiemetingen, storingsanalyses, (onderhouds-) inspecties, etc. Maar hoeveel (geo-)informatie heb je nodig? Welke inspanning in het verzamelen, beheren en ontsluiten van deze informatie weegt op tegen de kosten en (aantoonbare) verbetering van de prestatie van je assets? De “do’s en don’ts” van assetmanagement rondom geo-informatie in het waterdomein dus!


Naar een data-gedreven organisatie met het Rijkswaterstaat Datalab

Spreker: Stijn van Balen,
hoofd Rijkswaterstaat Datalab

Omschrijving
: De wereld wordt steeds meer datagedreven. Rijkswaterstaat is een organisatie die van oudsher heel veel data verzamelt, beheert en gebruikt. In 2017 is het Rijkswaterstaat Datalab opgericht. Hierin komen 3 zaken samen: Business intelligence, Data Science en Cocreatie met marktpartijen en andere maatschappelijke partners. Verteld wordt hoe het Datalab helpt om de Rijkswaterstaat-organisatie te transformeren naar meer data-sturing, aan de hand van concrete voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk.


‘Building Information Blockchain’ voor Assetmanagement

Spreker:
Bob Heester, adviseur Innovatie Antea Group B.V., tevens promovendus Geomatics TU Delft

Omschrijving
: De grote bitcoin hype is inmiddels voorbij, maar wat kan de blockchain-technologie voor de bouw- en inframarkt betekenen en in welke vormen? Hoe lossen we problemen als veiligheid en vertrouwen op binnen BIM modellen met behulp van blockchain?
Naast zijn werk als adviseur bij Antea Group is Bob Heester ook promovendus aan de TU Delft en onderzoekt daarbij blockchain in relatie tot het bouw- en infradomein. Eén van zijn bevindingen is het introduceren van een ‘stabiele blockchain-implementatie’ voor het bouw- en infradomein en een nieuw 3D-coördinaten systeem op basis van de zogenaamde VOXEL technologie. Dit systeem kan straks mogelijk gebruikt worden voor ‘smart-on-the-block’ contracten die assetmanagement kunnen automatiseren in de keten.


Abonneren op Agenda