Flagis studiedag 'Geo + BIM'

Categorie:
Overig geografie
Locatie:
Gent, België
Datum:
dinsdag, 11 december, 2018
Organisatie:
Flagis

Georganiseerd door FLAGIS & HOGENT

Bouwen gaat steeds meer gepaard met digitale informatie. Van concept over planning, constructie, oplevering en gebruik van gebouwen en infrastructuur: in elke fase wordt informatie gecreëerd, gewijzigd of verwerkt.  Zowel BIM (Building Information Modeling) als geografische informatie zijn van onmiskenbaar belang. Slechts weinigen staan nog voor het dilemma om óf GEO óf BIM te kiezen. De integratie van beide lijkt een logische keuze, maar biedt ook nog veel onopgeloste vragen en uitdagingen.
Hoe kan GEO data (LiDAR, DEM, Orthofoto's) geïntegreerd worden in typische BIM tools? 
Hoe kunnen innovatieve GIS technieken gebruikt worden om méér te doen met BIM data?

FLAGIS en HOGENT bieden daarom deze studiedag aan. Experten uit de praktijk en academische wereld brengen hun kijk op GEO + BIM.

De sessie gaat door op 11 december in de Clemenspoort, Overwale 3 te Gent. We verwelkomen u vanaf 13u en starten om 13u30. Het einde is voorzien rond 17u. We sluiten af met een netwerkdrink. 

Deelname is gratis mits registratie! 

Klik hier om in te schrijven.

Het programma:

 • 13u30: Introductie - Bart De Lathouwer (OGC)
  • Wat is BIM, Geo & welke uitdagingen staan ons te wachten? BIM en GIS zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd. De state-of-the-art op het vlak van standaarden en definities worden toegelicht.
 • 13u35: BIM van gebouw tot stedelijk weefsel: meer dan enkel uitzoomen - Pieter Pauwels (UGent)
  • Onze gebouwde omgeving bevat een schat aan informatie. Die informatie bestaat op verschillende schaalniveaus: landelijk geografisch (GIS), stedelijk weefsel, gebouwniveau (BIM), en gebouwcomponenten (PIM). Het combineren van de informatiestromen op die verschillende niveaus is een enorme uitdaging, die zonder het gepast gebruik van webtechnologie amper aan te pakken valt. Deze presentatie toont hoe webtechnologie (linked data en semantisch web) een key enabler kan zijn voor het combineren van informatiestromen voor GIS, BIM, en productdata.
 • 14u05: BIM-naar-GIS dataverwerking: linken en visualiseren - Stijn Goedertier (GIM)
  • De juiste informatie uit BIM-modellen kan een grote toegevoegde waarde hebben in het beheer van infrastructuur. Helaas gaat veel informatie verloren gedurende de levenscyclus van een infrastructuurobject. In deze presentatie bekijken we hoe we deze informatie-eilanden kunnen overbruggen door BIM data te linken en te visualiseren. Concreet gaan we in op technieken voor het verwerken van BIM data voor indoor mapping, facility management, issue management, Web visualisatie, en augmented reality apps.
 • 15u05: PAUZE
   
 • 15u25: Case Spoorwegen: asset management - Robbie Cattoor (Infrabel)
  • Hoe kun je BIM inzetten in samenwerking met andere platformen voor het beheer van spoorwegen en bijhorende infrastructuur? 
 • 15u50: Case Wegenbouw - AllTerra
  • We lichten verschillende fasen in het bouwproces van een wegenbouwproject toe. Hierbij leggen we de nadruk op de digitale transformatie van het bouwproces. We zorgen ervoor dat we het BIM model ook op de werf beschikbaar hebben, dit inclusief de ondergrondse infrastructuur. We willen hiermee een veiligere bouwwerf  creëren en storingen voor de omgeving en het project voorkomen.
 • 16u15: Geo+BIM als bron voor 3D citygames in burgerparticipatie? - Mario Mathys (Stad Gent)
  • ​Hoe kunnen BIM (gebouwen/infrastructuur)-modellen in combinatie met 3D-GEO-data, andere toepassingen voeden ifv onder meer kennisdiffusie en bewonersparticipatie. Concrete voorbeelden van volgende projecten worden getoond: “The scale of the universe in Ghent”, de “Teletijdsmachine Gent” en 3D-Citygame-Ghent. Drie concepten waarbij ook BIM-data een extra dimensie krijgen, ondermeer met inzet van VR-bril en AR-toepassingen 
 • 16u40: Slotwoord  - Peter Bogaert (Flagis)
   
 • 17u-17u30: Netwerkdrink

Meer informatie op http://www.flagis.be