Themagroep Geschiedenis van de Kartografie

Doel van de themagroep

De themagroep Geschiedenis van de Kartografie heeft zich ten doel gesteld de kennis over kaartmakers en kaartmateriaal uit voorbije tijden bij een breder publiek te vergroten en het onderzoek op dit gebied te stimuleren. Deze sectie bevat informatie voor liefhebbers van historische kaarten, zoals tips over nieuwe websites, boeken of tentoonstellingen op cartografisch gebied.

Studiedagen van de themagroep

Publicaties van de themagroep

Externe relaties

Naast het organiseren van studiedagen onderhouden individuele leden contacten met gelijkgestemde (internationale) organisaties en tijdschriftredacties. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan ICA Commission on History of CartographyICA Commission on Cartographic Heritage into the digitalCaert-ThresoorStudiekring Historische Cartografie, en Imago Mundi (het enige internationaal erkende wetenschappelijke tijdschrift dat zich enkel richt op de geschiedenis van de kartografie).

Themagroepleden

  • Dr. Marc Hameleers (voorzitter, Stadsarchief Amsterdam)
  • Erik Walsmit (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)
  • Peter Quirijnen (secretaris en penningmeester, Den Haag)
  • Drs. Reinder Storm (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
  • Diederick Wildeman (Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
  • Drs. Lina van der Wolde (Atlas van Stolk, Rotterdam)

Postadres
Themagroep Geschiedenis van de Kartografie
T.a.v. Marc Hameleers
Stadsarchief Amsterdam
Postbus 51140
1007 EA Amsterdam