Themagroep Geschiedenis van de Kartografie

Doel van de themagroep

De themagroep Geschiedenis van de Kartografie heeft zich ten doel gesteld de kennis over kaartmakers en kaartmateriaal uit voorbije tijden bij een breder publiek te vergroten en het onderzoek op dit gebied te stimuleren. Deze sectie bevat informatie voor liefhebbers van historische kaarten, zoals tips over nieuwe websites, boeken of tentoonstellingen op cartografisch gebied.

Studiedagen van de themagroep

Studiemiddag 14 juni 2019
In juni verschijnt bij de Vlaamse uitgeverij Lannoo het boek De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Ter gelegenheid hiervan is in de Koninklijke Bibliotheek (KB) een tentoonstelling ingericht van kaarten, die hand in hand gaat met de opzet van dit boek. Een deel van de geëxposeerde kaarten is ook in het boek opgenomen. Tegen de achtergrond hiervan organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in samenwerking met de KB een studiemiddag op vrijdag 14 juni 2019.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Studiedag 9 november 2017
In het Nationaal Archief in Den Haag is nog tot 7 januari 2018 de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ te zien. Naast veel andere topstukken zijn daar ook talrijke schitterende VOC-kaarten te zien. Naar aanleiding daarvan organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie – in samenwerking met het Nationaal Archief – tegen de achtergrond van deze tentoonstelling een studiemiddag op donderdag 9 november 2017.

Klik hier voor meer informatie over de studiemiddag.

Publicaties van de themagroep

Externe relaties

Naast het organiseren van studiedagen onderhouden individuele leden contacten met gelijkgestemde (internationale) organisaties en tijdschriftredacties. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan ICA Commission on History of CartographyICA Commission on Cartographic Heritage into the digitalCaert-ThresoorStudiekring Historische Cartografie, en Imago Mundi (het enige internationaal erkende wetenschappelijke tijdschrift dat zich enkel richt op de geschiedenis van de kartografie).

Themagroepleden

  • Dr. Marc Hameleers (voorzitter, Stadsarchief Amsterdam)
  • Erik Walsmit (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)
  • Peter Quirijnen (secretaris en penningmeester, Den Haag)
  • Drs. Reinder Storm (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
  • Diederick Wildeman (Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
  • Drs. Lina van der Wolde (Atlas van Stolk, Rotterdam)

Postadres
Themagroep Geschiedenis van de Kartografie
T.a.v. Marc Hameleers
Stadsarchief Amsterdam
Postbus 51140
1007 EA Amsterdam