Studiemiddag Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie

Categorie:
Vereniging

Overview Image

Locatie:
Koninklijke Bibliotheek (KB), Den Haag
Datum:
vrijdag, 14 juni, 2019
Organisatie:
Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie

WERKGROEP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KARTOGRAFIE

In juni verschijnt bij de Vlaamse uitgeverij Lannoo het boek De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Ter gelegenheid hiervan is in de Koninklijke Bibliotheek (KB) een tentoonstelling ingericht van kaarten, die hand in hand gaat met de opzet van dit boek. Een deel van de geëxposeerde kaarten is ook in het boek opgenomen. Tegen de achtergrond hiervan organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in samenwerking met de KB een studiemiddag op vrijdag 14 juni 2019.

P R O G R A M M A  ‘Geschiedenis in kaart’
13.30-14.00              Ontvangst met koffie en thee
14.00-14.05              Marc Hameleers, Opening en mededelingen
14.05-14.35              Reinder Storm, Een geschiedenis in kaarten; over het boek
14.35-15.05              Marieke van Delft, Kaarten in de vitrine; over de expositie
15.05-15.35              Huibert Crijns, Geheimen op de kaart. Enkele observaties over militaire kartografie.
15.45-16.45              Gelegenheid de tentoonstelling te bekijken en een glaasje te drinken na afloop
17.00                         Slot

Kosten deelname en aanmelden:
De kosten voor deze studiemiddag bedragen €17,00. U kunt zich opgeven door dit bedrag vóór 07 juni 2019 over te maken op IBAN NL89INGB0004878973 t.n.v. GIN-Historische Kartografie te Zoetermeer.

Contact: 
Reinder Storm: r.storm@uva.nl

Locatie en bereikbaarheid per trein:
Loop naar de stationshal Den Haag Centraal en neem de uitgang rechts naast Albert Heijn. Steek het Anna van Buerenplein schuin naar rechts over (onder de trambaan door). Ga links bij het Nationaal Archief. Volg dit voetgangerspad tot aan de draaideur met de gele KB-letters. Rode pijl: looproute van Den Haag CS naar de KB.