GIN bijeenkomst themagroep West Geopitches CU2030

GIN bijeenkomst themagroep West te Utrecht
Donderdag 8 juni 2017, 16.00 - 20.30 uur (incl. broodjes)

Programma GeoPitches in CU2030

16:00 uur Ontvangst
16:30 uur Welkom door GIN regiocommissie West
16:35 uur CAD/GIS ervaringen werkmethodiek in stationsgebied Utrecht, project CU2030 met Richard Daniëls en Matei Klewer
17:15 uur Pitch 1: GeoGAP met Sjors Hoek en Stijn van der Hoek
17:30 uur Pitch 2: Forget The Fish met Taimen Vink en Giel van der Leest
17:45 uur Broodmaaltijd
18:45 uur Pitch 3: De Geograaf, David Crabbendam
19:00 uur Afsluiting & Zeepkist
19:30 uur Borrel
20:30 uur Einde

Toelichting op het programma

CAD/GIS ervaringen werkmethodiek in stationgsgebied Utrecht, project CU2030
gepresenteerd door Richard Daniels & Matei Klewer

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op diverse aspecten van het ontwerp t/m de omgevingsvisie.  

Geo Pitch 1: GeoGAP
gepresenteerd door  Sjors Hoek en Stijn van der Hoek

GeoGap ontwikkelt innovatieve GIS-toepassingen en diensten die gebruik maken van moderne webtechnologieën. Met expertises die uiteenlopen van traditionele GIS-platformen ArcGIS en QGIS tot Node.js en Angular heeft Geogap een brede skillset tot zijn beschikking. Geogap overbrugt het gat tussen de wereld van GIS en die van het web. Ons team bestaat uit een combinatie van GIS-specialisten, app-ontwikkelaars en webdevelopers, waardoor wij op een snelle, innovatieve manier GIS-toepassingen toegankelijk maken via het internet. Naast ons werk voor uiteenlopende klanten dragen we graag ons steentje bij aan de ontsluiting van open data en linked data. Een voorbeeld daarvan is Kadastralekaart.com, voor duizenden maandelijkse bezoekers het kosteloze toegangspunt tot informatie over kadastrale percelen

Geo Pitch 2: Forget The Fish
gepresenteerd door  Taimen Vink en Giel van der Leest

Giel van der Leest, Tijmen Vink en Thomas Groot zijn in 2016 afgestudeerd aan de opleiding Geo Media & Design. Na hun afstuderen startten zij samen het bedrijf Forget The Fish. Forget The Fish ontsluit, analyseert en visualiseert locatiegebonden data. Met een interdisciplinair team bestaande uit een information designer, UI/X designer en een developer ontwikkelen ze data-driven apps en -visualisaties, die nieuwe inzichten brengen en leiden tot betere beslissingen. Zo zorgde Forget the Fish begin dit jaar voor real-time visualisaties van meer dan een miljoen locatiegebonden gegevens tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.

Pitch 3: De Geograaf
gepresenteerd door David Crabbendam

Jaarlijks studeren er honderden geografen af in Nederland. Al die studenten bezitten samen ontzettend veel kennis. Zij lopen stage, schrijven scripties en reizen tussentijds ook nog eens de hele wereld rond. Toch hoor je maar weinig over hun bevindingen. Afstudeerscripties verdwijnen na beoordeling op een grote stapel en de komst van een volgende stagiair vervaagt het geheugen over de vorige. Dat is niet vreemd, maar wel zonde. DEGEOGRAAF.com besteedt juist aandacht aan de verhalen van jonge geografen, zodat de opgedane kennis en ervaring gedeeld wordt.

Wekelijks verschijnen er artikelen op de website. Allen hebben een geografisch thema en zijn vanuit het perspectief van een student of pas afgestudeerde geschreven. Bij interesse in het thema kan contact opgenomen worden met de geograaf in kwestie, ook als je deze niet persoonlijk kent. Contactgegevens kunnen aangevraagd worden met het formulier dat onder elk artikel staat. Zo kunnen we elkaar als geografen inspireren en helpen.

Locatie
Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht                     

Organisatieteam van 2017 GIN Regiocommissie West

  • Berrie Veenhof
  • Koos Krijnders
  • Deniz Kilic
  • Cecile Mathijsen
  • Jan Koole