GIN-NCG-Scriptieprijs

GIN-NCG-Scriptieprijs

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het geo-domein te binden. Met deze prijs komen net afgestudeerden in de picture te staan. Opleidingscoördinatoren van geogerelateerde opleidingen van alle niveaus, kunnen twee scripties per opleiding insturen.

Wie mag er meedoen?
Alle opleidingen op zowel mbo-/hbo-/wo-bachelors en -masters mogen per geo-gerelateerde opleiding 2 scripties van het studiejaar 2018-2019 insturen die zij willen voordragen voor de scriptieprijs.

Phd-scripties zijn uitgesloten. Het NCG heeft al een prijs voor Nederlands Phd-onderzoek. Dit zijn de Tienstra Onderzoeksprijs, die eens per twee jaar wordt uitgereikt, en de Otto von Gruber Award die eens er vier jaar internationaal wordt uitgereikt.

Hoe wordt een scriptie voorgedragen?
De opleidingscoördinatoren ontvangen hiervoor een mail. Heeft jouw opleiding geen mail ontvangen? Geen probleem. Stuur de scriptie en onderbouwing aan ons op via het mailadres info@geo-info.nl

Ben je student en wil je meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs? Je kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingscoördinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een goede scriptie hebt geschreven!

Moet je lid zijn van GIN?
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet! Alle afgestudeerden van het afgelopen jaar mogen meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs.

Wie gaat dit beoordelen?
Een deskundige jury de inzendingen beoordelen. Zij houden hierbij rekening met de aard van de opleiding (MBO/HBO/WO). Let op: er zal 1 winnaar uitkomen! Appels met peren vergelijken? Wij vinden van niet, het gaat om een scriptie die opvalt, gewogen naar opleiding en opleidingsniveau. Het doel is jong talent vroeg te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten.

Wanneer wordt het uitgereikt?
Normaal gesproken tijdens het GIN-Gala, maar vanwege covid-19 zoeken we voor dit jaar een andere oplossing. Hier komen we later nog op terug.

Prijs

  • Een cheque van maar liefst € 500,-. Deze wordt ter beschikking gesteld door het NCG.
  • Een artikel over de scriptie in het magazine Geo-Info.