GIN-NCG-Scriptieprijs

GIN-NCG-Scriptieprijs

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het geo-domein te binden. Met deze prijs komen net afgestudeerden in de picture te staan. Opleidingscoördinatoren van geogerelateerde opleidingen van alle niveaus, kunnen twee scripties per opleiding insturen.

Wie mag er meedoen?
Alle opleidingen op zowel mbo-/hbo-/wo-bachelors en -masters mogen per geo-gerelateerde opleiding 2 scripties van het studiejaar 2019-2020 insturen die zij willen voordragen voor de scriptieprijs.

Phd-scripties zijn uitgesloten. Het NCG heeft al een prijs voor Nederlands Phd-onderzoek. Dit zijn de Tienstra Onderzoeksprijs, die eens per twee jaar wordt uitgereikt, en de Otto von Gruber Award die eens er vier jaar internationaal wordt uitgereikt.

Hoe wordt een scriptie voorgedragen?
De opleidingscoördinatoren ontvangen hiervoor een mail. Heeft jouw opleiding geen mail ontvangen? Geen probleem. Stuur de scriptie en onderbouwing aan ons op via het mailadres info@geo-info.nl

Ben je student en wil je meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs? Je kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingscoördinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een goede scriptie hebt geschreven!

Moet je lid zijn van GIN?
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet! Alle afgestudeerden van het afgelopen jaar mogen meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs.

Wie gaat dit beoordelen?
Een deskundige jury de inzendingen beoordelen. Zij houden hierbij rekening met de aard van de opleiding (MBO/HBO/WO). Let op: er zal 1 winnaar uitkomen! Appels met peren vergelijken? Wij vinden van niet, het gaat om een scriptie die opvalt, gewogen naar opleiding en opleidingsniveau. Het doel is jong talent vroeg te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten.

Wanneer wordt het uitgereikt?
Normaal gesproken tijdens het GIN-Gala, maar vanwege covid-19 is dit jaar voor een andere oplossing gekozen. De scriptieprijs wordt dit jaar uitgereikt tijdens het online NCG symposium op 5 november. 

Prijs

  • Een cheque van maar liefst € 500,-. Deze wordt ter beschikking gesteld door het NCG.
  • Een artikel over de scriptie in het magazine Geo-Info.

Winnaar 2019

De vakjury koos ‘Exploring 3D functionalities: A research into software that support the spatial analysis and visualisation of 3D surface data’ van Inge van den Meiracker uit als beste scriptie van 2019.

Voor haar onderzoek heeft zij gronddata en geografische data 3D-gemodelleerd en gevisualiseerd. Inge licht toe: “Zowel geologen, hydrologen, engineers als project managers moeten deze gronddata kunnen interpreteren. Voor veel mensen is de bodem nog ‘vaag gebied’, omdat het niet direct waarneembaar is. Een 3D-model zorgt voor verbeterde interpretaties van ruimtelijke data en betere communicatie.”

PDF iconWinnende scriptie 2019 (Inge van den Meiracker).pdf