GIN-Regio West bijeenkomst: Geo in de Polder

In deze bijeenkomst van Themagroep West verkennen een aantal inspirerende sprekers hoe geo-informatie in de provincie Flevoland door diverse partijen op innovatieve wijze wordt toegepast.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Almere. Als geen ander is de gemeente Almere, met haar ambitieuze groeicijfers en –doelstellingen, een grootverbruiker én – een groot producent van geo-informatie.

De Themagroep West waardeert het zeer dat de gemeente voor deze bijeenkomst vergaderfaciliteiten in het Stadhuis beschikbaar stelt. Het programma start om 16.00 uur, en wordt om circa 19.45 uur afgesloten met een borrel. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten, een eenvoudige maaltijd is inbegrepen.

De bijeenkomst werd gehouden in het Stadhuis van de gemeente Almere. 

Nadere informatie over deze bijeenkomst en de activiteiten van Themagroep West is te verkrijgen via ginwest@geo-info.nl.

Themagroep West

 • Hennie Genee
 • Wilbold Jongsma
 • Deniz Kilic
 • Ferry van Lieshout
 • Cecile Mathijsen
 • Berrie Veenhof

Programma

Welkomstwoord door de gemeente Almere

Op reis met #036Geo-data!!!
 

Sprekers:  

 • John Vreenegoor, Teamleider Geo-data, gemeente Almere
 • Emil Otte, consultant Geo-data, gemeente Almere
   

Omschrijving  
Team Geo-data is vier jaar geleden begonnen aan een nieuwe reis, “de doorontwikkeling”. Vandaag nemen wij je letterlijk mee over het Stadsbeheerplein en vertellen we vol enthousiasme over hoe de platte organisatie, labs & bouwteams, ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling.
Ook laten we zien hoe we de kwaliteit van de basis- en kernregistraties zo goed mogelijk bewaken en behouden. En hoe we binnen de eigen organisatie, samenwerkingen creëren met andere afdelingen om processen en afspraken zo goed mogelijk te organiseren. Verder laten we de laatste innovaties zien op het gebied van landmeten, drones en laserscanning.

Uiteraard kunnen prototypes voor vraagstukken over big-data als ‘Wie zijn de bezoekers en forenzen?’ en ‘Waar vinden inbraken plaats?’ niet ontbreken. Als laatste nemen we nog een kijkje bij de inzet van Geo-informatie als communicatie- en participatiemiddel tijdens bewonersavonden.

Stap in en reis mee!

Naar 4D geo-data en dynamische kaarten 

Spreker:

 • Kees Jansen, Studieleider/docent Geo media & design, Aeres Hogeschool Almere

Omschrijving
Kees neemt ons mee in trends en ontwikkelingen vanuit de relatief nieuwe opleiding Geo media & design aan de Aeres Hogeschool Almere. Kees is docent Slimme Circulaire Steden en ontwikkelt een minor ‘4D Future Urban Regions’ en werkt aan het opzetten van een Geodata Kennislab voor de regio. Hij zal ingaan op de achtergronden van slimme circulaire steden en wat dat betekent voor geo-data. Daarna gaat Kees graag in gesprek met de zaal over de ideeën voor het op te richten geo-kennislab.

Drones, the sky has no limit!
 

Spreker

 • Remco Kootstra – bedrijfsleider en directeur/eigenaar bij Eyefly B.V.

Omschrijving
Uit enthousiasme, interesse in de techniek en het grote potentieel van drones, heeft Remco Kootstra in 2014 het bedrijf Eyefly B.V. gestart. Eyefly was één van de eerste 10 drone operators in Nederland die de juiste certificeringen heeft mogen behalen.

Remco Kootstra betrad als pionier de drone markt met Eyefly B.V.: een professioneel en deskundige drone operator op het gebied van inspecties en het inwinnen en verwerken van geografische data.

De drone markt is op dit moment enorm in ontwikkeling. Er worden steeds meer toepassingen ontwikkeld, de techniek en innovatie gaan enorm snel en drones worden steeds meer geaccepteerd.

In deze presentatie zal Remco Kootstra meer vertellen over drones in het algemeen, de toekomst, techniek, regelgeving en de mogelijke toepassingen, uiteraard toegespitst op de Geodesie.
Tevens heeft Eyefly het Floriade terrein in Almere ingevlogen. Een mooi praktijkvoorbeeld waarmee de mogelijkheden van drones worden toegelicht.

Floriade Almere 2022: BIMxGIS=GIM!
 

Sprekers:

 • Richard de Nier, consultant CAD/BIM, BIM-docent Hogeschool van Amsterdam
 • Robin de Nier, 3D-modelleur in het Floriade-team

Omschrijving
Door verschillende BIM-modellen met open en zelf geproduceerde GIS-data te combineren wordt een Gebied Informatie Model (GIM) opgebouwd. Een GIM biedt zeer veel toepassingsmogelijkheden en is veel meer dan een bouwwerk informatie model (BIM). Daarbij is het zaak om open BIM- en GIS-data formaten te hanteren zodat het gebruik in de toekomst gewaarborgd blijft in diverse omgevingen.

Bij de voorbereidingen van de Floriade 2022 wordt gebruik gemaakt van een GIM. Dit wordt door de gemeente Almere als een pilot project gezien, gericht op uiteindelijk een digitaal model van de gehele gemeente. Doordat er zeer veel stakeholders betrokken zijn bij het tot stand komen van de Floriade is het in banen leiden van de Geo- en ontwerp datastromen van het hoogste belang. Data uitwisseling, opslag, integratie, relaties tussen data én strikte afspraken dienen dan ook goed te worden geregeld en vastgelegd.