Vereniging

De vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN) bevordert de kennis over geo-informatie en stimuleert de toepassing van geo-informatie. GIN is zowel een ontmoetingsplaats als een kennisnetwerk voor iedereen die zich nu, en in de toekomst, geoinformatie-professional wil noemen. De brede aandacht voor geo-informatie, de onafhankelijke positie en de betrokken leden maken onze vereniging uniek!

Missie & Visie
GIN is een interactieve ontmoetingsplaats en vormt een toegankelijk kennisnetwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. GIN organiseert activiteiten en stimuleert en faciliteert haar leden kennis te delen en over te dragen ter ontplooiing van alle leden en ter versterking van de positie van het vakgebied geo-informatie in de maatschappij.

De hieruit afgeleide strategische doelen zijn:

  • een toegankelijk en verbonden netwerk creëren binnen geo-gebruikers
  • een interactief kennisplatform te bieden
  • het vergroten van de relevantie geo-informatie in de 'buitenwereld'

GIN wil dit bereiken door:

  • het organiseren van congressen, voordrachten, symposia, excursies en andere bijeenkomsten;
  • het uitgeven van het vakgerichte magazine Geo-Info, het onderhouden van de website www.geo-info.nl en het bevorderen van publicaties die zowel op belangstellenden buiten de eigen leden als op de eigen leden zijn gericht;
  • het opzetten en onderhouden van een interactief kennisplatform ten behoeve van alle  geo-gebruikers;
  • het initiëren en stimuleren van - en participeren in - overleg tussen overheid, bedrijven en (onderwijs)instellingen;
  • het organiseren, vertegenwoordigen, activeren en ondersteunen van haar leden bij de studie over en bij de promotie en het gebruik van geo-informatie;
  • het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal.

Strategisch beleid
Klik hier voor het GIN Beleidsplan 2014-2018.

Klik hier voor de concept visie 2019-2023.

 

FIG 2020

GIN (Geo Information Netherlands)  is a member association of FIG since the early days. It is with great pleasure that GIN is now running up for hosting the FIG Working Week 2020 in Amsterdam, The Netherlands.

The Netherlands is known for its tulips, wind mills and polder landscapes. But it is also known as one of the best surveyed areas in the world; Every square meter has been mapped, registered and documented. Being small sized, densely populated, partly below sea level and the second exporter of agricultural goods in world, the management of land and water is crucial in our society. Mapping and surveying are a basic activities in this.

Having almost 200 years of experience with mapping and more than 100 years of land consolidation, The Netherlands offers an inspiring environment for the FIG working week 2020. Not only the rural and urban environments show the important role our profession plays, also the institutions and professional context are renown for its standards and high level. Having a strong focus on foreign relations and activities, the Dutch travel the world, speak their languages and have an international network. Hosting the FIG working week 2020 fits this attitude.

It is for that reason, that GIN feels proud and privileged at the same time, to bid for organising the FIG working week 2020 in The Netherlands with the theme ‘Smart surveyors for land and water management’.

Please see attached file for more infomation.