Doelgroepen

Omdat niet alle leden hetzelfde zijn heeft GIN haar ledenbestand ingedeeld in verschillende doelgroepen. Leden van deze groep delen bepaalde kenmerken en hebben specifieke behoeften. Met deze indeling zorgen wij ervoor dat we het aanbod van het lidmaatschap optimaal kunnen afstemmen op de verschillende behoeften die onze achterban heeft. Hieronder vertellen we graag per doelgroep wat een GIN-lidmaatschap jou kan bieden, hierbij maken we onderscheid tussen personen (individueel) en organisaties (corporate).

Junior Individueel

 • Kennis vergaren én delen in sessies van Themagroepen en GIN-café
 • Verbinden jongeren internationaal (FIG Young Surveyors Network)
 • Speeddates met kansen voor stages & vinden buddy
 • Jong-GIN label - jongeren proof programma
 • Én meedenken & bijdragen daar waar jíj zin hebt

Als student wordt je gratis lid voor de duur van je opleiding!

Medior Individueel

 • Verdiepende bijeenkomsten in (regionale) Themagroepen
 • Vrijheid voor het oprichten van tijdelijke Themagroepen
 • Borgen netwerk geo-deskundigen & ontmoeten jongeren
 • Magazine Geo-Info
 • Aandacht voor jou en jouw wensen

Senior Individueel

 • Actieve bijeenkomsten in de regio
 • Interessante Themagroepen & studiedagen
 • Persoonlijk contact, diepgang & verbreding
 • Magazine Geo-Info
 • Leidende rol van GIN in GeoBuzz & FIG2020

Corporate Academisch

 • Toegang tot internationale netwerken (FIG, ICA, ISPRS, CLGE)
 • Internationaal zeggenschap in commissies
 • Inspiratie & het signaleren van ontwikkelingen & innovaties
 • Brug tussen opleidingen & bedrijfsleven en jong & oud
 • Ontdekkingstocht naar certificering beroepsgroep

Corporate Overheid

 • Zicht op geo-informatie in onderwijs, bedrijfsleven èn overheid
 • Regionale themagroepen & internationale werkgroepen
 • Faciliteren van kennis-matching met andere GIN-leden 
 • Borgen netwerk geo-deskundigen
 • Magazine Geo-Info, ook digitaal!

Corporate Bedrijven

 • Lidmaatschap per organisatie op maat
 • Kennis delen en vergaren middels Themagroepen
 • Sponsoren van (regionale) Themagroepen
 • Bevorderen van arbeidsmobiliteit
 • Magazine Geo-Info, ook digitaal!

Het bedrijf is lid van GIN en mag maximaal 3 personen afvaardigen. Sponsoring kan door middel van een Partnerpakket. Partners zijn organisaties die op basis van een samenwerkingscontract met GIN inhoud geven aan de gezamenlijke belangen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan van de Vis.

​> Aanmeldingsformulier lidmaatschap