Word lid!

Ben je werkzaam in de geosector of in een aanpalend vakgebied? Of ben je gewoonweg geïnteresseerd in het geo-vakgebied? Dan ben je van harte welkom om lid te worden van GIN! 

Geo-Informatie Nederland is een beroepsvereniging van geo-professionals. We investeren actief in het overbrengen en delen van kennis, door het organiseren van bijeenkomsten en creëren van platforms. Wij willen de leden van de vereniging beter leren kennen en jou centraal.

Duur lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan, vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit minimaal twee maanden voor de verlengingsdatum (uiterlijk 31 oktober) schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.

Aanmelden
Via het volgende formulier kunt je jezelf direct aanmelden bij Geo-Informatie Nederland, met een lidmaatschap of abonnement.

​> Aanmeldingsformulier lidmaatschap