Voordelen lidmaatschap

Ben je werkzaam in de geosector of in een aanpalend vakgebied? Of ben je gewoonweg geïnteresseerd in het geo-vakgebied? Dan ben je van harte welkom om lid te worden van GIN! 

Geo-Informatie Nederland is een beroepsvereniging van geo-professionals. We investeren actief in het overbrengen en delen van kennis, door het organiseren van bijeenkomsten en creëren van platforms. Wij willen de leden van de vereniging beter leren kennen en jou centraal.

Voordelen persoonlijk lidmaatschap
Persoonlijke leden zijn op persoonlijke titel lid bij GIN en genieten daarbij van de volgende voordelen:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal);
 • gratis deelnemen aan Regiobijeenkomsten;
 • een forse korting op het jaarlijkse GeoBuzz-evenement (www.geobuzz.nl);
 • toegang tot het besloten gedeelte en de netwerkomgeving van de GIN-website;
 • eigen beheer gegevens en lidmaatschap in het profiel op de website.

Ben je student? Dan ontvang je op vertoon je studentenpas een gratis studentlidmaatschap met alle voordelen van het persoonljik lidmaatschap voor de duur van je opleiding.

Voordelen bedrijfslidmaatschap
Het bedrijf is lid van GIN en mag maximaal 3 personen afvaardigen. De voordelen:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal);
 • medewerkers van de organisaties kunnen gebruik maken van de GIN-bijeenkomsten (maximaal 3 personen);
 • de contactpersoon van het bedrijf ontvangt een inlognaam en wachtwoord voor de GIN website.

Bedrijfsabonnement
Het is ook mogelijk om als bedrijf alleen een abonnement op het magazine Geo-Info te nemen. Hierbij geldt:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal);
 • medewerkers van deze bedrijven kunnen geen gebruik maken van de voordelige tarieven van de GIN-bijeenkomsten;
 • medewerkers krijgen geen toegang tot de besloten delen van de GIN-website.

Duur lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan, vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit minimaal twee maanden voor de verlengingsdatum (uiterlijk 31 oktober) schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.

Aanmelden
Via het volgende formulier kunt je jezelf direct aanmelden bij Geo-Informatie Nederland, met een lidmaatschap of abonnement.

​> Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Wijzigingen en opzeggen
Wijzigingen in privé- en/of zakelijke gegevens kunt u als GIN-lid zelf via uw profiel op de website doorvoeren. 
Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van het jaar. De opzegging gaat in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Voor verenigingen gelden de regels voor opzeggen van lidmaatschappen zoals die in de statuten zijn vastgelegd. De Wet van Dam is daarbij niet van toepassing.

U kunt uw opzegging doorgeven aan het secretariaat via e-mail. Wilt u in uw e-mail aangeven wat de reden van uw opzegging is? Na verwerking van uw opzegging ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw opzegging. 
Heeft u binnen 2 weken na verzending van uw opzegging geen bevestiging van ons ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement.