Thema-uitgaven in 2020

Ook in 2020 maakte de redactie twee thema-uitgaven. Het eerste thema is Landmeetkunde; in Geo-Info 3 besteden we hier aandacht aan. Het tweede themanummer gaat over Energietransitie; dit thema komt aan bod in Geo-Info 5.

Is een van beide hélémaal jouw vakgebied? Neem dan zeker even contact met ons als je een bijdrage wilt leveren aan het magazine. Dit kan een artikel of een column zijn. We horen graag van je via info@geo-info.nl

Heb je suggesties voor thema's, ook dan horen we graag van je!