Vacature Algemeen bestuurslid Geo-Informatie Nederland (2x)

Categorie:
Bestuur

Geo-Informatie Nederland (GIN) is dé verbindende vereniging  voor alle disciplines van GI, voor vakmensen en organisaties binnen de gouden driehoek overheid/bedrijfsleven en onderwijs/wetenschap. Vanwege het aftreden van de bestuursleden Klaas van der Hoek en Kees Jansen tijdens de ALV van 24 november, is het bestuur nu op zoek naar twee geschikte kandidaten om hen te vervangen. Het betreft hier de functie van algemeen bestuurslid. Er kan t/m donderdag 24 december op deze vacature worden gereageerd.

Taken/verantwoordelijkheden

De beschikbare bestuurstaken zijn de volgende:

 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Archief / historie
 • Contactpersoon De Hollandse Circel
 • GeoBuzz
 • Internationale betrekkingen

Gewenst profiel

 • Lid van Geo-Informatie Nederland of bereid dat te worden
 • Actieve belangstelling voor het verder ontwikkelen van GIN
 • Een ‘doener’
 • Kennis van en ervaring met verenigingswerk is een pré
 • Bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling
 • Bereid zijn om kennis en ervaring op professionele wijze wil te delen.

Wat bieden wij

Vrijwilligerswerk kost tijd, maar onze ervaring is dat dit zinvolle tijd is, waar u ook veel voor terugkrijgt. Denk hierbij aan contacten met actieve leden, andere vakdeskundigen en contacten buiten GIN. Een bestuursfunctie prikkelt bovendien uw denkraam en levert (bestuurs)ervaring op, wat ook buiten de vereniging van pas kan komen.

Condities

 • Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden
 • Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten
 • De functie wordt voor een periode van ten minste vier (4) jaar vervuld
 • Wij zoeken iemand die zich ten minste 2 dagen (vier dagdelen) per maand kan vrijmaken voor de uitoefening van zijn/haar bestuursfunctie.

Procedure

GIN-leden die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie worden verzocht zich kandidaat te stellen. Ook kunnen GIN leden het bestuur attenderen op mogelijke kandidaten. Kandidaatstellingen dienen schriftelijk bij het bestuur van GIN te worden ingediend. Dit kan per mail aan: info@geo-info.nl

Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarna besluit het bestuur of een voordracht zal worden gedaan op de eerstvolgende ledenvergadering.