Themagroep Community

De themagroep Community werkt aan een hechte community binnen de vereniging. 

De themagroep bestaat uit o.a. de volgende personen:

Roosmarijn is onlangs aangesteld als Community Manager omdat GIN werkt aan de Vereniging van de Toekomst. “We willen toewerken naar een vereniging voor en door leden door de leden actiever te betrekken om zo een optimale binding van de leden en profilering van de Vereniging te realiseren”, aldus Roosmarijn. “Dit doen we door het vergroten van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegevoegde waarde. Met als doel de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Dat de Vereniging zich in een niche bevindt zien we als een kans voor haar voortbestaan.”

In de themagroep ligt de focus ligt op verbinding en interactie. Steeds vaker worden leden opgebeld. Aandacht vinden we bij GIN een belangrijk speerpunt. Op social media willen ook een verschuiving maken van zenden naar interactie. Daarnaast wordt gekeken naar een cross-mediaal concept. “We willen crossverwijzingen tussen de verschillende mediakanalen van GIN maken en deze op elkaar afstemmen. Alle mediakanalen bij elkaar vertellen het verhaal.” De nieuwe themagroep is voortvarend van slag met allerlei plannen. 

Heb je zin om je in te zetten voor de community? Jouw inbreng is van harte welkom. Het uitgangspunt is: voor en door de club.