Studiedagen van de themagroep

Studiedagen

Een van de belangrijkste activiteiten is het organiseren van een of meerdere studiedagen per jaar, dit doen zij al sinds 1984. Hierbij richt de themagroep zich niet alleen op GIN-leden. Het blijkt dat de studiedagen ook grote aantrekkingskracht uitoefenen op wetenschappers uit verschillende verwante historische disciplines (onder andere geschiedenis, historische geografie, kunstgeschiedenis, maritieme geschiedenis, archeologie, enzovoort) en op amateurhistorici en kaartverzamelaars. Indien mogelijk wordt een studiedag gekoppeld aan de historisch-kartografische actualiteit. Dit betekent dat het studiedagthema vaak gekoppeld wordt aan het verschijnen van een historisch-kartografisch boek of het bezoeken van een expositie.

Studiedag 13 september 2019
Deze zomer stond in het teken stond van de 28e International Conference on the History of
Cartography. Deze conferentie werd in juli j.l. in Amsterdam gehouden. Ter gelegenheid daarvan
werden er drie tentoonstellingen in de hoofdstad bezocht. Eén in het Paleis op de Dam, één in het
Stadsarchief Amsterdam en één in het Scheepvaartmuseum.

Deze keer nodigt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie U niet uit voor een ochtend of
middag met lezingen, maar willen we twee van de drie tentoonstellingen met u bezoeken. De derde
tentoonstelling (in het Scheepvaartmuseum, zetten we eind 2019, of medio 2020 apart op het
programma). 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden >>

Studiemiddag 14 juni 2019
In juni 2019 verscheen bij de Vlaamse uitgeverij Lannoo het boek De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Ter gelegenheid hiervan werd in de Koninklijke Bibliotheek (KB) een tentoonstelling ingericht van kaarten, die hand in hand ging met de opzet van dit boek. Een deel van de geëxposeerde kaarten is ook in het boek opgenomen. Tegen de achtergrond hiervan organiseerde de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in samenwerking met de KB een studiemiddag op vrijdag 14 juni 2019.

Studiedag 9 november 2017
In het Nationaal Archief in Den Haag is nog tot 7 januari 2018 de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ te zien. Naast veel andere topstukken zijn daar ook talrijke schitterende VOC-kaarten te zien. Naar aanleiding daarvan organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie – in samenwerking met het Nationaal Archief – tegen de achtergrond van deze tentoonstelling een studiemiddag op donderdag 9 november 2017.

Klik hier voor meer informatie over de studiemiddag >>

De studiedagen zijn terug te vinden in de Agenda van deze website. De inhoud van eerdere edities zijn terug te vinden in de Bibliotheek van onze kennisbank. Voor vragen met betrekking tot studiedagen richt u zich tot de secretaris/penningmeester van de themagroep Peter Quirijnen