Regiobijeenkomst GIN West 4 juni 2015

Regiobijeenkomst GIN West 4 juni 2015

Op donderdag 4 juni 2015 heeft GIN West een regiobijeenkomst georganiseerd bij het Kadaster in Rotterdam.

Het programma van deze dag was als volgt:

Programma

16:00 uur:  Ontvangst
16:15 uur: Welkom door GIN regiocommissie West 
16:20 uur:  De Haven van Rotterdam in de toekomst in 3D
  door Joris Goos, gemeente Rotterdam
16:50 uur:  SITE-SPOT: Een compleet beeld op de leiding
  door Martin Kodde en Niels van Rijn, Fugro
17:20 uur: Lancering nieuwe website GIN
  door Roelof Keppel, GIN 
17:30 uur: Hands-on workshop nieuwe website GIN
  door Roelof Keppel en Roosmarijn Haring, GIN
17:50 uur: Broodmaaltijd
18:45 uur: BIM en GIS in de Nederlandse GWW sector
  door Bram Mommers, Arcadis
19:30 uur: Borrel
20:00 uur:  Einde

> SITE-SPOT: Een compleet beeld op de leiding - Martin Kodde, Fugro
> De haven van Rotterdam in de toekomst in 3D - Joris Goos, Gemeente Rotterdam

Toelichting op het programma

De Haven van Rotterdam in de toekomst in 3D door Joris Goos, gemeente Rotterdam
In 2011-2014 onderzochten het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de TU's van Delft en Eindhoven wat nodig is om in de Rotterdamse Haven te gaan werken met 3D Geo-Informatie. Dit "Next Generation Infrastructures Maasvlakte 2"-project was één van de innovatieve onderzoeksprojecten van de afgelopen jaren in de Haven. Er werd uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen als 3D kabels en leidingen, BIM, data-standaarden en hoe die bij een 3D data-infrastructuur passen. Joris Goos nam ons mee hoe de Rotterdamse Haven kan werken met 3D-informatie!

SITE-SPOT: Een compleet beeld op de leiding door Martin Kodde/Niels van Rijn, Fugro
SITE-SPOT wordt grootschalig in de Rotterdamse industrie ingezet waarbij complete fabrieksterreinen 3D in kaart worden gebracht. Martin Kodde en Niels van Rijn lieten zien dat er door deze informatie in een webviewer inzichtelijk te maken heel veel efficiëntie kan worden behaald en gevaarlijke situaties worden voorkomen.

BIM en GIS in de Nederlandse GWW sector door Bram Mommers, Arcadis
In de bouwsector is BIM een zeer actueel en veelbesproken onderwerp. De combinatie met GIS lijkt voor de hand te liggen. Maar hoe doe je dat? Bram Mommers liet een aantal aansprekende voorbeelden zien van hoe BIM en GIS zijn gecombineerd en wat het beleid hieromtrent is van de belangrijkste GWW opdrachtgever in Nederland; Rijkswaterstaat. Ook werd er getoond wat er internationaal op dit gebied gebeurt.

Klik hieronder voor de presentaties:

  • Klik hier voor "Presentatie lancering GIN website";
  • Klik hier voor "SITE-SPOT: Een compleet beeld op de leiding";
  • Klik hier voor "De haven van Rotterdam in de toekomst in 3D";
  • Klik hier voor "BIM en GIS in de Nederlandse GWW sector".