Smart Cities & Geo-Informatie

Smart Cities en Geo-informatie  

Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze steden. Het heeft invloed op de wijze waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en de manier waarop we ons organiseren. Smart Cities is de versmelting van digitalisering en verstedelijking. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder.

Een Smart City heeft zijn informatiehuishouding op orde. Geo-informatie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de Smart City-ambities. In deze themabijeenkomst van GIN Regio West verkennen een aantal inspirerende sprekers hoe beide werelden elkaar overlappen en kunnen versterken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Den Haag, die met haar ‘Smart The Hague’-aanpak nationaal en internationaal als inspirerend voorloper kan worden gezien. De regio-commissie GIN-West waardeert het daarbij zeer dat de gemeente hiervoor vergaderfaciliteiten in het Stadhuis beschikbaar stelt.

Het programma start om 16.00, en wordt om circa 19.45 afgesloten met een borrel. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten; een eenvoudige maaltijd is inbegrepen. De bijeenkomst wordt gehouden op het stadhuis van Den Haag (Spui 70, Den Haag), op een steenworp afstand van het station. Komt u met eigen vervoer, raadpleeg dan de website van de gemeente voor het parkeren in Parking Stadhuis. Aanmelden en/of nadere informatie is verkrijgen via ginwest@geo-info.nl. U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding. We zien u graag op 26 mei!

Namens GIN-West,

Hennie Genee
Wilbold Jongsma
Ferry van Lieshout
Jan Koole
Berry Veenhof
Koos Krijnders
Edward Mac Gillavry
Roosmarijn Haring
 

Programma

Smart The Hague; de aanpak van de gemeente Den Haag

Spreker: Hanke Nijman (Programmamedewerker Smart City, Gemeente Den Haag)

Omschrijving: Transities op het gebied van demografie, economie, klimaat én technologie stellen steden voor ingrijpende vraagstukken. Deze vraagstukken komen terug in alle opgaven voor de stad. Met het programma ‘Smart The Hague’ zet de gemeente Den Haag technologie en innovatie in om maatschappelijke en economische vraagstukken aan te pakken. Hoe doet de gemeente Den Haag dat? En welke rol is er voor (geo-)data in de ontwikkeling van Smart Cities?

Het Dynamisch 3D model, onze stip op de horizon

Spreker: Timo Erinkveld (Adviseur Geo-Informatie, Gemeente Den Haag)

Omschrijving: Wil de Omgevingswet een succes worden dan is een juiste gegevenshuishouding essentieel. Daar wordt nu hard aan gewerkt, landelijk worden op dit moment verschillende informatiehuizen ingericht. In de tussentijd zien we ook een snelle ontwikkeling op het gebied van 3D. Wat nu als we deze ontwikkelingen slim laten samenwerken? Is het mogelijk een proces in te richten waarbij beschikbare 3D-informatie niet verloren gaat maar juist effectief gebruikt wordt? En, wat betekent dit voor de rol van geo-informatie?

Hands-on voorbeelden van Smart City initiatieven in Nederlandse gemeenten en de rol van de geo-afdelingen

Spreker: Arjen Hof (Civity)

Omschrijving: Volgt zo spoedig mogelijk

Smartcities, de noodzaak van een (online) platform!

Spreker: Matthijs Wijga (Projectleider, Platform 31)

Omschrijving: Smart City, kennis delen is de sleutel tot succes! Nederland verandert, de digitale wereld verandert. Zijn dit bedreigingen of kan een juiste mix leiden tot een versterking van onze concurrentiepositie? En kan dit meer inzicht geven in het toekomstig gebruik van stad en regio? Welke rol heeft u als geo-informant in het concept van Smart Cities?