Adverteren

Naast het plaatsen van advertenties in het magazine Geo-Info zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld advertenties, banners of vacatures te plaatsen op de website. 

Advertentiemogelijkheden
Wil je adverteren in de Geo-Info? Neem dan contact op met Jan van de Vis. Bij hem kun je informatie verkrijgen over mogelijkheden, tarieven, plaatsingsvoorwaarden en dergelijke.

Contact
MOS bv
Contactpersoon: Jan van de Vis
Telefoon: 033 - 247 34 00
E-mail: acquisitie@mos-net.nl

Heb je al een advertentie besproken, onderstaand de aanleverdata voor 2018:

Geo-Info 1: 17 december 2017
Geo-Info 2: 14 maart 
Geo-Info 3: 23 mei 
Geo-Info 4: 8 augustus
Geo-Info 5: 10 oktober
Geo-Info 6: 5 december