Adverteren

Naast het plaatsen van advertenties in het magazine Geo-Info zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld advertenties, banners of vacatures te plaatsen op de website. 

Advertentiemogelijkheden
Wil je adverteren in de Geo-Info? Neem dan contact op met het secretariaat van GIN: info@geo-info.nl. Hier kan je informatie verkrijgen over mogelijkheden, tarieven, plaatsingsvoorwaarden en dergelijke.

Heb je al een advertentie besproken, onderstaand de aanleverdata voor 2021:

Geo-Info 1: 
Geo-Info 2: 
Geo-Info 3: 
Geo-Info 4: 
Geo-Info 5: 
Geo-Info 6: