Adverteren

Naast het plaatsen van advertenties in het magazine Geo-Info zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld advertenties, banners of vacatures te plaatsen op de website. 

Advertentiemogelijkheden
Wil je adverteren in de Geo-Info? Neem dan contact op met MOS acquisitie. Hier kun je informatie verkrijgen over mogelijkheden, tarieven, plaatsingsvoorwaarden en dergelijke.

Contact
MOS bv
Contactpersoon: MOS acquisitie
Telefoon: 033 - 247 34 00
E-mail: acquisitie@mos-net.nl

Heb je al een advertentie besproken, onderstaand de aanleverdata voor 2020:

Geo-Info 1: 14 januari 
Geo-Info 2: 10 maart
Geo-Info 3: 12 mei
Geo-Info 4: 4 augustus
Geo-Info 5: 29 september
Geo-Info 6: 17 november